16.11.2017 შუახევის ექსპედიციის შედეგები გამოსაცემად მზადდება
პროექტი "ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული ნიმუშების დაფიქსირება - საარქივო მასალების შექმნა" (კომპლექსური ექსპედიცია შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში) განხორციელდება სამ ეტაპად. საექსპედიციო ჯგუფი დაკომპლექტებული იყო  დ ...
06.02.2017 ქართული გალობა ანთოლოგია
2017 წელს  იგეგმება ქართული გალობა ანთოლოგიის II, III, IV, V, VI და VII ტომების გამოცემა. მოგეხსენებათ რომ 2016 წელს გამოიცა გამოიცა „ქართული გალობის“ ანთოლოგიის პირველი და მერვე ტომი. I ტომში არის 434 გვ ...
16.10.2015 ,,ზარით დაკრძალვის სვანური რიტუალი” –ძეგლის წარდგენა UNESCO- ში
ვინაიდან, ,,სვანური ზარი" არის ქვეყნის ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული ტრადიციების ერთ-ერთი უნიკალური ფენომენი, რომელიც ჯერ კიდევ ყოფაში გვხვდება, არსებობენ მისი ცოცხალი მატარებლები (შემსრულებლები) და სამომავლოდ, გაქრობ ...
03.11.2014 დავით ჯავრიშვილის ანთოლოგია
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის არქივში, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში დაცული დავით ჯავრიშვილის მიერ მოძიებული და დამუშავებული სამეცნიერო სახის ნაშრომები, რომლის მიხედვი ...