06.02.2017 ქართული გალობა ანთოლოგია
2017 წელს  იგეგმება ქართული გალობა ანთოლოგიის II, III, IV, V, VI და VII ტომების გამოცემა. მოგეხსენებათ რომ 2016 წელს გამოიცა გამოიცა „ქართული გალობის“ ანთოლოგიის პირველი და მერვე ტომი. I ტომში არის 434 გვ ...
06.02.2017 გაბრიელ გარაშვილის პოეტური კრებულის გამოცემა
პროექტის მიზანს წარმოადგენს გაბრიელ გარაშვილის სოლიდური პოეტური კრებულის შედგენა და გამოქვეყნება; კრებულს დართული ექნება შესავალი წერილი, დღიურებისმაგვარი ავტორისეული მინაწერები, ლექსიკონი და ფოტოსურათები. ა ...
06.02.2017 მიშა მცურავიშვილის 75 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი აუდიო ალბომი
გამოსაცემად მზადდება მიშა მცურავიშვილის   75 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი აუდიო ალბომი. ...
19.04.2016 ქართული საგალობლების სანოტო ხელნაწერთა მონაცემთა ბაზა
აღნიშნული პროექტი მიზნად ისახავს ქართული საგალობლების ხელნაწერთა გაციფრებას, საგალობლების ხელნაწერთა ერთიანი სამეცნიერო აღწერილობისა და საძიებო სისტემის შექმნას, აგრეთვე მის განთავსებას საგანგებოდ შექმნილ ვებ-გ ...
16.10.2015 ,,ზარით დაკრძალვის სვანური რიტუალი” –ძეგლის წარდგენა UNESCO- ში
ვინაიდან, ,,სვანური ზარი" არის ქვეყნის ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული ტრადიციების ერთ-ერთი უნიკალური ფენომენი, რომელიც ჯერ კიდევ ყოფაში გვხვდება, არსებობენ მისი ცოცხალი მატარებლები (შემსრულებლები) და სამომავლოდ, გაქრობ ...
03.11.2014 დავით ჯავრიშვილის ანთოლოგია
საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის არქივში, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში დაცული დავით ჯავრიშვილის მიერ მოძიებული და დამუშავებული სამეცნიერო სახის ნაშრომები, რომლის მიხედვი ...