ფოლკლორის ცენტრის დისტანციური პროექტი – ფოლკლორი შენთვის – გიორგი დონაძე შვილებთან ერთად სიმღერით “ოთხი ნანა”(ვიდეო)

ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრმა დაიწყო გამოწვევა-ჩელენჯი - ფოლკლორი შენთვის, რაც გულისხმობს ფოლკლორის ს ...