პროექტები

2010

→ ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია

2010 წლის მაისი ფოლკლორის ცენტრის ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია დმანისში. პროექტის - „შიდა

→ მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია

მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია ხმის ჩამწერი სტუდიით. ხელმძღვანელი - ნატო ზუმბაძე ჯგუფის წევრებ
2008

→ მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია

2008, 27 მარტი მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია ხმის ჩამწერი სტუდიით. ხელმძღვანელი - ნატო ზუმბ