2014 წლის I კვარტლის ანგარიში 


  2014 წლის II კვარტლის ანგარიში 


  2014 წლის III კვარტლის ანგარიში


  2014 წლის IV კვარტლის ანგარიში


  2015 წლის I კვარტლის ანგარიში


  2015 წლის II კვარტლის ანგარიში


  2015 წლის III კვარტლის ანგარიში


 2015-წლის-IV-კვარტლის-ანგარიში


 2016-წლის-I-კვარტლის-ანგარიში


 2016-წლის-II-კვარტლის-ანგარიში


  2016-წლის-III-კვარტლის-ანგარიში


 2016-წლის-IV-კვარტლის-ანგარიში


  2017-წლის-I-კვარტლის-ანგარიში


2017-წლის-II-კვარტლის-ანგარიში


2017-წლის-III-კვარტლის-ანგარიში


2017-წლის-IV-კვარტლის-ანგარიში


2018-წლის-I-კვარტლის-ანგარიში