პროექტები

2008

→ ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია

2008 წლის მარტი-აპრილი - ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია გარდაბნის რაიონში ექსპედიციის მი
2007

→ ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია

2007 წელი - ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია. ექსპედიციის მიზანი - ფოლკლორის ეროვნული დათვ