პროექტები

2014

→ ანსამბლ „ფაზისის“ CD ალბომი

18-22 აგვისტოს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის რეგიონებთან ურთიერთობის კოორდინატორი გივი აბ

→ ექსპედიცია აბაშაში

27-28 მაისს, საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის თანამშრომლები: ნანა ვალიშვილი, თამარ ახობაძე დ

→ ექსპედიცია სამეგრელოში

10 -11 აპრილს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მუსიკოლოგიის დოქტორი ნინო მახარა