პროექტები

2014

→ ექსპედიცია აჭარაში

3-10 ივლისს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის არქივის სამსახურის კოორდინატორი თეონა რუხაძე იმ
2012

→ ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია

2012 წლის 14 – 16 მაისი. მუსიკალური ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია ხელვაჩაურში. ფოლკლორის ცენტრი

→ ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია

2012 წლის სექტემბერი მუსიკალური ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია ქედის რაიონის დაბა ქედაში. ფოლკლო