background

მარო თარხნიშვილი • 50 ქართლ-კახური სიმღერა

გადმოწერა


აუდიოდანართის ნუსხა

CD 1
1.ურმული - გვ.135
2.ატენის ღვინო ნაქებო - გვ.56
3.ნეტავი გოგოვ მე და შენ
4.მე რეგვენმა პატარძალმა - გვ.114
5.ვაი შენ, ჩემო თეთრო ბატო
6.წუთი სოფლის სტუმრები ვართ
7.დაიგვიანეს - გვ.77
8.ბიჭო მამალმა იყივლა - გვ.60
9.ვთოხნოთ და ვთოხნოთ სიმინდი
10.ბერიკაცი ვარ - გვ.98
11.პატარა საყვარელო - გვ.65
12.ჭონა - გვ.129
13.ბიჭებო ვთოხნოთ სიმინდი
14.შაშვი კაკაბი - გვ.144
15.ქალ-ვაჟთა სატრფიალო
16.გუშინ შვიდნი გურჯანელნი - გვ.139
17.გლესავ და გლესავ ნამგალო - გვ.88
18.ოროველა
19.დაუკარ ჩემო ფანდურო
20.ჩაუხტეთ ბარათაშვილსა - გვ.48
21.საწყალსა კაცსა
22.მრავალჟამიერი

CD 2
1.ოროველა
2.თებრონე მიდის წყალზედა
3.სოფლელი გლეხის შვილი ვარ - გვ.107
4.მოვდივართ, მოგვიხარია
5.გაფრინდი შავო მერცხალო
6.მუშური (ქართლური) - გვ.125
7.სამგორისა მინდორზედა
8.სიმინდსა თოხვნა დავუწყე
9.ნანა - გვ.123
10.თამარის ქოშო - გვ.45
11.ძმაო, რა სჯობდა ძმობასა - გვ.80
12.გოგიასა - გვ.116
13.მოდით შვილნო, აქ მოგროვდით - გვ.96
14.მეტიური
15.შაირები
16.ყველა სდუმდა - გვ.50
17.ბატონო თავი მანებე - გვ.105
18.წავალ და წავალ - გვ.54
19.მოდი ჩემთან მშვენიერო
20.მითხარ, მითხარ რას მემდური
21.მაშ გამარჯვება - გვ.62