20.07.2021 მესხეთის ექსპედიცია, ახალციხე, 2009 წელი
ხმის ჩამწერი სტუდია. მესხეთის ექსპედიცია, ახალციხე, 2009 წელი. საექსპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, უჩა პატარიძე. ...
12.07.2021 ექსპედიცია კახეთში. გურჯაანი, სოფ. ბაკურციხე, 2008 წელი
ფოლკლორის ცენტრის ექსპედიცია კახეთში. გურჯაანი, სოფ. ბაკურციხე, 2008 წელი. ექსპედიციის წევრები: ნატო ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, თემურ ყანჩაველი, უჩა პატარიძე. ...
06.07.2021 ექსპედიცია ზემო რაჭაში. 2008 წელი
საექსპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე(ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, უჩაპატარიძე, თემურ ყანჩაველი. ...
30.06.2021 ექსპედიცია კახეთში, გურჯაანი, 2008 წელი
ექსპედიცია კახეთში. გურჯაანი, 2008 წელი. ექსპედიციის წევრები: ნატო ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, თემურ ყანჩაველი, უჩა პატარიძე. ...
22.06.2021 ზემო სვანეთის ექსპედიცია, სოფელი ბეჩო, 2007 წელი
ხმის ჩამწერი სტუდია. ზემო სვანეთის ექსპედიცია, სოფ. ბეჩო, 2007 წელი. საექსპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე(ხელმძღვანელი) არჩილ ბურჭულაძე, უჩა პატარიძე. თემურ ყანჩაველი ...
15.06.2021 იმერეთის ექსპედიცია, ჭიათურა, სოფ. ნავარძეთი, 2007 წელი
იმერეთის ექსპედიცია, ჭიათურა, სოფ. ნავარძეთი, 2007 წელი. ექსპედიციის წევრები: ნატო ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, თემურ ყანჩაველი, უჩა პატარიძე. ...
08.06.2021 სვანეთის ექსპედიცია, მესტია, სოფელი იელი, 2007 წელი
ხმის ჩამწერი სტუდია. სვანეთის ექსპედიცია 2007 წელი. მესტია, სოფელი იელი. საექსპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, უჩა პატარიძე, თემურ ყანჩაველი ...
02.06.2021 იმერეთის ექსპედიცია, ვანის რაიონი, სოფ. ყუმური. 2007 წელი
ხმის ჩამწერი სტუდია. იმერეთის ექსპედიცია, ვანის რაიონი, სოფ. ყუმური. 2007 წელი. საექსპედიციო ჯგუფი:ნატალია ზუმბაძე(ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, უჩა პატარიძე, თემურ ყანჩაველი. ...
25.05.2021 სვანეთის ექსპედიცია, მესტია, სოფელი ცხუმარი, 2007 წ.
სვანეთის ექსპედიცია 2007 წელი. მესტია, სოფელი ცხუმარი. საექპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე(ხელმძღვანელი) არჩილ ბურჭულაძე, უჩა პატარიძე.თემურ ყანჩაველი ...
25.05.2021 კახეთის ექსპედიცია • ანდრო სიმაშვილის გუნდი • 2007 წელი
ჩაწერილია 2007 წელს კახეთში, ექსპედიციის დროს, ეთნომუსიკოლოგ ნატო ზუმბაძის მიერ ...