ვბნვბნბ

ექსპედიცია კახეთში, გურჯაანი, 2008 წელი

ექსპედიცია კახეთში. გურჯაანი, 2008 წელი. ექსპედიციის წევრები: ნატო ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, თემურ ყანჩაველი, უჩა პატარიძე.