ლენტეხი

ქვემო სვანეთის ექსპედიცია. ლენტეხი, სოფ. თეკალი, 2009-2010 წ.

საექსპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, თემურ ყანჩაველი, ალეკო ლეკიაშვილი