პროექტები

2015

→ კომპლექსური ექსპედიცია

23 აპრილს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრისა და მოწვეული სპელიასტებისაგან დაკომპლექტებული ექს