პროექტები

2015

→ კომპლექსური ექსპედიცია

23 აპრილს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრისა და მოწვეული სპელიასტებისაგან დაკომპლექტებული ექს
2011

→ ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია

2011 წელი -  ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია ქვემო ქართლში (დმანისი თეთრიწყარო) ექსპედიცი