პროექტები

2019

→ ექსპედიცია - კახური ცეკვის მოძიება-აღდგენა

კახური ცეკვის საცეკვაო ლექსიკის, მოძრაობების, მუსიკალური შინაარსის, ტერმინოლოგიის მოძიების, აუდიო და