პროექტები

2015

→ ექსპედიცია კახეთში

2015 წლის, 13 მაისს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ექსპედიცია გაემგზავრა კახეთის რეგიონში.
2013

→ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია

1-3 ოქტომბერი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია კახეთის რეგიონში - (ველის
2009

→ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია

2009 წელი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია კახეთის რეგიონში (თელავი, დედ