თელავის სალოტბარო სკოლის სასწავლო პროგრამა

სოლფეჯიოს პროგრამა

თანამშრომლები

გოჩა ბიძინაშვილი რეგენტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29
ბექა ბიძინაშვილი ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29