პროექტები

2013

→ ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია

23 მარტი მუსიკალური ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია ზემო იმერეთში (სოფ. ჭორვილა). ექსპედიციის მი
2007

→ მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია

2007, 4-7, 21-23 სექტემბერი; მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია ხმის ჩამწერი სტუდიით. ხელმძღვა