გ.ბიბილაშვილის N108

თანამშრომლები

გივი შანიძე კონსულტანტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
ალექსანდრე ხახიშვილი ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
ლია ფცქიალაძე რეგენტი Info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)