პროექტები

2009

→ მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია

მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია ხმის ჩამწერი სტუდიით. ხელმძღვანელი - ნატო ზუმბაძე. ჯგუფის წევრე
2006

→ ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია

2006 წლის აგვისტო. ექსპედიციის მიზანი: 2005 – 2006 წლების ეროვნული დათვალიერება-ფესტივალის ფარგლე