ოზურგეთის სალოტბარო სკოლის სასწავლო პროგრამა

სოლფეჯიოს პროგრამა

თანამშრომლები

მამუკა სირაძე ლოტბარი
ავთანდილ სურგულაძე საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის ფილიალის წარმომადგენელი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29
ტრისტან (კუკური) სიხარულიძე კონსულტანტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
მაია გელაშვილი ხალხური მუსკის მიმართულების კოორდინატორი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29(108)
ლაშა ჩხარტიშვილი ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29
ნადია ( ნათია) გორდელაძე ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
ვასო ცეცხლაძე რეგენტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29
მამია რუსიძე საკრავების პედაგოგი
მარინა ძველაია სოლფეჯიოს პედაგოგი
ილია ინწკირველი ადმინისტრატორი