თანამშრომლები

მარინა ძველაია სოლფეჯიოს პედაგოგი
ილია ინწკირველი ადმინისტრატორი
მამია რუსიძე საკრავების პედაგოგი
ნადია ( ნათია) გორდელაძე ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
ტრისტან (კუკური) სიხარულიძე კონსულტანტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
გურამ გუნთაძე ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29(108)
მაია გელაშვილი ხალხური მუსკის მიმართულების კოორდინატორი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29(108)
ლაშა ჩხარტიშვილი ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29
ვასო ცეცხლაძე რეგენტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29
ავთანდილ სურგულაძე საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის ფილიალის წარმომადგენელი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29