პროექტები

2014

→ ექსპედიცია ქვემო სვანეთში

12-20 ივლისის ჩათვლით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით განხო