პროექტები

2015

→ ,,ზარით დაკრძალვის სვანური რიტუალი” – ადგილობრივი ძეგლის სტატუსი

ვინაიდან, ,,სვანური ზარი" არის ქვეყნის ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული ტრადიციების ერთ-ერთი უნიკალური ფენომენ
2013

→ ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია

18-21 მაისი. ხალხური მუსიკის მიმართულების ექსპედიცია ლეჩხუმში - ცაგერი, ჩხუტელი, საირმე, ლაჯანი, ლაი
2012

→ ხალხური მუსიკის მიმართულების ექპედიცია

2012 წლის დეკემბერი პროექტის - „შიდამიგრაცია და ეთნოკულტურული ტრადიციები“ - ფარგლებში, დმანისში მცხო
2010

→ მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია

მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია ხმის ჩამწერი სტუდიით. ექსპედიციის ხელმძღვანელი - ნატო ზუმბაძე.
2009

→ მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია

მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია ხმის ჩამწერი სტუდიით. ხელმძღვანელი - ნატო ზუმბაძე ჯგუფის წევრებ
2007

→ მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია

2007, 12-26 აგვისტო.  სვანეთი: მესტიის რ-ნი. მუსიკალურ-ფოლკლორისტული ექსპედიცია ხმის ჩამწერი სტუდ