პროექტები

2012

→ ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია

2012 წელი - ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია ახალციხე-ახალქალაქში და ამ ქალაქების სოფლებში.

→ ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია

2012 წელი - ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია მესხეთ-ჯავახეთის სოფლებში: უდე, არალი, ანდრიაწ