საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ამბროლაურის სალოტბარო სკოლის სასწავლო პროგრამა

თანამშრომლები

ქეთევან კოპაძე ლოტბარი
ზაზა თამარაშვილი რეგენტი