პროექტები

2010

→ ქორეოგრაფიული ხელოვნების მიმართულების

2010 წლის 9 – 18 ნოემბერი ქორეოგრაფიული ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია რაჭაში - ონისა და ამბროლ