ონის სალოტბარო სკოლის სასწავლო პროგრამა

სოლფეჯიოს პროგრამა

თანამშრომლები

დალი გუგეშაშვილი სოლფეჯიოს პედაგოგი
თორნიკე სხიერელი რეგენტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
ირემა ჯაფარიძე ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)