პროექტები

2015

→ კომპლექსური ექსპედიცია

2015 წელი - ზეპირსიტყვიერების მიმართულების  (ექსპედიცია ქვემო რაჭასა და ლეჩხუმში). ექსპედიციის მიზან
2014

→ კომპლექსური ექსპედიცია

2014 წელი - ზეპირსიტვიერების მიმართულების ექსპედიცია ქვემო რაჭაში,. ექსპედიციის მიზანი - გაეცნო ქვემ
2008

→ ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია

2008 წლის სექტემბერი- ზეპირსიტყვიერების მიმართულების ექსპედიცია რაჭაში (ონის რაიონი) : გლოლა, ღები,