პროექტები

2008

→ ქორეოგრაფიული ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია

2008 წლის 12 – 25 სექტემბერი ქორეოგრაფიული ხელოვნების მიმართულების ექსპედიცია აჭარაში. ექსპედიციის