აღმაშენებლის 114 ( ქობულეთის კულტურის ცენტრი)

თანამშრომლები

ვლადიმერ ვერულიძე ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
გურამ გუნთაძე ლოტბარ-რეგენტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)