პროექტები

2018

→ გამოცემა - ,,ექსპედიცია აჭარაში - შუახევი 2018"

გამოცემა გულისხმობს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის მიერ წინა წლებში განხორციელებული კომპლე