თანამშრომლები

ნინო ბერიძე რეგენტი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)
ზურაბ ვერძაძე ლოტბარი info@folk.gov.ge +995 322 19 29 29 (108)