აჭარაbackground-gigapixel-5114

ექსპედიცია ქედაში, 14 სექტემბერი 2012 წ.

ქედის ფოლკლორული ანსამბლი "ელესა". ხელმძღვანელი - ირაკლი სირაბიძე, კონსულტანტი - ტარიელ მამალაძე
სამუშაო ჯგუფი : ნანა ვალიშვილი (ხელმძღვანელი), ნუკრი ირემაშვილი