ლენტეხი

ქვემო სვანეთის ექსპედიცია, ლენტეხი, ჩიხარეში, ჟახუნდერი, გულიდა 2010 წელი

საექსპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე (ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, თემურ ყანჩაველი, ალეკო ლეკიაშვილი.