ლენტეხი

ექსპედიცია ქვემო სვანეთში. სოფელი ხელედი, 2009-2010 წ.

ექსპედიცია ქვემო სვანეთში. სოფელი ხელედი, 2009-2010 წ. საექსპედიციო ჯგუფი: ნატალია ზუმბაძე(ხელმძღვანელი), არჩილ ბურჭულაძე, თემურ ყანჩაველი