დუშეთიbackground-gigapixel-5-6-5

ოთარ კაპანაძის ექსპედიცია დუშეთის რაიონში, 2012 წელი

ახალანი, ანანური, დაბა ჟინვალისაშაბურო,ზემო ბულაჩაურისოფ. ჩიტაურებიბიბილიანი, ბუჩაანთ კართან, ჩოხი, არდოტი, დავათიქვეშეთი, ლაკათხევი, ცხვედიეთი