27.11.2015 კომპლექსური ექსპედიცია
23 აპრილს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრისა და მოწვეული სპელიასტებისაგან დაკომპლექტებული ექსპედიცია გაემგზავრა თეთრიწყაროში. ათდღიანი ექსპედიცია კომპლექსური იყო  და მოიცავდა ფოლკლორის ყველა დარგს: ხალხუ ...
16.10.2015 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება
2015 წელი - პროექტის ფარგლებში -  "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება-  განხორციელდა ექსპედიცია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში  (ბორჯომი, ახალციხე). პროექტის მიზანი იყო სა ...
16.10.2015 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება
2015 წელი - პროექტის ფარგლებში -  "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება-  განხორციელდა ექსპედიცია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. პროექტის მიზანი იყო ყაზბეგში სახვითი და გამო ...
16.10.2015 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება
2015 წელი - პროექტის ფარგლებში -  "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება-  განხორციელდა ექსპედიცია სამეგრელოს რეგიონში  (ზუგდიდი). პროექტის მიზანი იყო სამეგრელოში სახვით ...
16.10.2015 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება
2015 წელი - პროექტის ფარგლებში -  "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება-  განხორციელდა ექსპედიცია აჭარის რეგიონში  (ქედა, ხელვაჩაური, ბათუმი, ქობულეთი). პროექტის მიზანი ...
16.10.2015 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება
2015 წელი - პროექტის ფარგლებში -  "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება-  განხორციელდა ექსპედიცია ქვემო სვანეთის რეგიონში  (ლენტეხი). პროექტის მიზანი იყო ქვემო სვანეთში ...
16.10.2015 სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება
2015 წელი - პროექტის ფარგლებში -  "სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტატთა ნამუშევრების მოძიება-დაფიქსირება-  განხორციელდა ექსპედიცია რაჭის რეგიონში  (ამბროლაური, ონი). პროექტის მიზანი იყო რაჭაში სახვითი ...
16.10.2015 ,,ზარით დაკრძალვის სვანური რიტუალი” – ადგილობრივი ძეგლის სტატუსი
ვინაიდან, ,,სვანური ზარი" არის ქვეყნის ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული ტრადიციების ერთ-ერთი უნიკალური ფენომენი, რომელიც ჯერ კიდევ ყოფაში გვხვდება, არსებობენ მისი ცოცხალი მატარებლები (შემსრულებლები) და სამომავლოდ, გაქრობ ...
16.10.2015 კომპლექსური ექსპედიცია
2015 წელი - ზეპირსიტყვიერების მიმართულების  (ექსპედიცია ქვემო რაჭასა და ლეჩხუმში). ექსპედიციის მიზანი:  „ფოლკლორულ - ეთნოგრაფიული ნიმუშების დაფიქსირება - საარქივო მასალების შექმნა ...
16.10.2015 ექსპედიცია კახეთში
2015 წლის, 13 მაისს საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ექსპედიცია გაემგზავრა კახეთის რეგიონში. სწორედ კახეთის რეგიონიდან დაიწყო მასშტაბური პროექტის განხორციელება - „სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ოსტა ...