03.11.2014 „პოლიკარპე ხუბულავა“ – მონოგრაფია
გამოიცა - „პოლიკარპე ხუბულავა“ -ს მონოგრაფია ...
03.11.2014 „ანდრო სიმაშვილი“ – მონოგრაფია
გამოიცა - „ანდრო სიმაშვილი“-ს მონოგრაფია ...
30.10.2014 ხალხური პოეზიის საღამო „ლექსო არ დაიკარგები“
ზეპირსიტყვიერების მიმართულება - ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო „ლექსო არ დაიკარგები“ ...