2015 წლის კომპლექსური ექსპედიცია თეთრიწყაროში - კვლევის შედეგები და პერსპექტივები

საქართველოში ფოლკლორის კომპლექსურ კვლევას თავისი ისტორია და ტრადიცია გააჩნია. ჯერ კიდევ ქართული ფოლკლორისტიკის სათავეებთან მდგომი მეცნიერები (დიმიტრი არაყიშვილი, ვახტანგ კოტეტიშვილი, გიორგი ჩიტაია და სხვანი) კარგად აცნობიერებდნენ ამგვარი მიდგომის მნიშვნელობას, რაც მათსავე საქმიანობასა და სამეცნიერო ნაშრომებში აისახა.

 

იხილედ სრულად