116

ხალხური პოეზიის საღამო „ლექსო არ დაიკარგები“

ზეპირსიტყვიერების მიმართულება - ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო „ლექსო არ დაიკარგები“