წიგნის - „ქართველ ებრაელთა ხალხური სიტყვიერების“ - პრეზენტაცია