წალენჯიხის წარმომადგენლობა - მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები