შეხვედრა მწერალსა და კრიტიკოსთან გია არგანაშვილთან