ყვარლის წარმომადგენლობა - მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები