ფოლკლორის ცენტრის წარმომადგენლობა და სალოტბარო სკოლა თეთრი წყაროში