ტრადიციული ხელსაქმის აღდგენის ცენტრი-სახელოსნოს - „ფესვების“ - გამოფენა