საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა ბორჯომში