საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ფოთში