საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი თიანეთში