ამბროლაურის წარმომადგენლობა - მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები