სამტრედიის წარმომადგენლობა - მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები